کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹


دکتر آزادیان : تقسیم بندی مدارس مهارتی، مدارس عالی مهارتی و دوره های کوتاه مدت در آینده نزدیک

دکتر سعیدآزادیان معاون مهارتی، فنی حرفه ای و کاربنیان سازمان سما در نشست توسعه مدارس عالی مهارتی قرآن کریم به تقسیم بندی وظیفه این معاونت به مدارس مهارتی، مدارس عالی مهارتی و دوره های کوتاه مدت  و ساماندهی مرکز آموزش های آزاد در آینده نزدیک خبر داد.
نشست بررسی و تبیین روند راه اندازی و توسعه مدارس عالی مهارتی قرآن کریم با حضور دکتر سعید آزادیان معاون مهارتی، فنی حرفه ای و کاربنیان سازمان سما، حجت الاسلام شجاع رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی و ایمانجانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، دکتر کبیری معاون سما وعلیزاده مسوول دارالقرآن مشهد در اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی برگزار شد.


در ابتدای جلسه دکتر آزادیان ضمن برشمردن مسئولیت اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی و به تبع آن سازمان سما، وظیفه دانشگاه را حرکت در راستای آن مسئولیت و تاثیرگذار  بودن به تناسب با ظرفیت و نیاز محیطی دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال آن است که زمینه های اقتدارفرهنگی و اقتصادی بخش هایی راکه در آن  فعالیت میکند، توسعه دهد .
ایشان با انتقاد از سیاست های پیشین دانشگاه آزاد گفت :مهمترین آفات این خط مشی غافل شدن از نیازهای کشور و قطع ارتباط با جامعه است .
معاون مهارتی، فنی حرفه ای و کاربنیان سازمان سما، با مفید دانستن تشکیل اردوهای جهادی و قرارگاه جهادی در دانشگاه ازاد اسلامی، برکات آن را ایجاد همدلی و نگاه جهادی در دانشجویان و کارکنان بیان کرد.


آزادیان با تقسیم بندی وظیفه معاونت مهارتی، فنی حرفه ای و کاربنیان سازمان سما به مدارس مهارتی، مدارس عالی مهارتی و دوره های کوتاه مدت  از ساماندهی مرکز آموزش های آزاد و دوره های کوتاه مدت در آینده نزدیک خبر داد.
وی استفاده از امکانات فضای مجازی و ایجاد محتواهایی که مبتنی بر تلفن همراه می باشد و گسترش آن به مفاهیم قرآنی را از ویژگی های مهم مدارس عالی مهارتی قرآنی بیان نمود.
بازدید از مراکز آموزش نوجوانان و هنرهای اسلامی دارالقرآن کریم، پایان بخش این جلسه بود.

منبع :  روابط عمومی سما    1398/12/1 18:13        

تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved