کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

برنامه زمانبندی حذف و اضافه ترم بهمن 96-971396/11/1809:15مسئول سایت
راهنمای ثبت نام دانشجویان ورودی جدید1396/06/0720:09مسئول سایت
درخواست کارآموزی1395/08/1111:11مدیر امور آموزش
تائیدیه انتخاب واحد1395/08/1111:09مدیر امور آموزش
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد کل اطلاعیه ها: 4

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved